Трипер

Гонорея

Гонореята е една  от най-често срещащите се ППБ.  Тя засяга лигавицата на пикочния канал, шийката на матката, ректума, устата, гърлото и очите. И мъжете, и жените могат да бъдат носители на болестта, без да изпитват симптоми. Гонорея често се съчетава  с хламидиална инфекця при жените и НГУ при мъжете. Честота и разпространение Около 356000 души…

Трихомониаза

Трихомониазата (трихомоназа) е паразитна инфекция, която засяга както мъже, така и жени. При мъжете се засяга уретрата, докато при жените са засегнати вагината и шийката на матката. Трихомониаза често се появява съвместно с други полово предавани болести, като например гонорея и негонококов уретрит (хламидия), като в частност това правило важи повече за жените. Честота и…

Хламидия

Хламидия

Оплакванията се различават според пола – при мъжете Chlamydia trachomatis причинява възпаление на пикочния канал – уретрит (или т.нар. негонококов уретрит – НГУ), а при жените заболяването се нарича „хламидийна инфекция”. Честота и разпространение До 75% от заразените жени и 50% от заразените мъже не проявят симптоми на инфекция. Хламидиaлните инфекции са най-разпространени сред тийнейджърите.…

Плово-предавани болести

Полово (сексуално) предавани болести – обща част

Полово предаваните болести – ППБ (известни още като сексуално предавани, или венерически) са заболявания, причинени от патогени (напр., вируси, бактерии, паразити, гъбички). Разпространяват  се от човек на човек основно чрез сексуален контакт. ППБ могат да бъдат болезнени, дразнещи, изтощаващи, и животозастрашаващи. Идентифицирани са повече от двадесет полово предавани болести. Честота и разпространение ППБ се проявяват…