Преждевременна еякулация

Тъй като напоследък проблема ПЕ стана доста коментиран, а и не на последно място нашия екип събра много преки впечатления от провежданите от нас консултации и лечение в последните няколко месеца, както и постъпилия голям брой запитвания пряко и по електронен път, се налага да направим допълнение към статията за лечение на ПЕ, публикувана преди време на сайта.

Като начало ще припомним, че ние не сме привърженици на самолечението във всичките му форми. Повечето мъже, които ни писаха и посетиха са изпробвали почти всички легални и не толкова методи на лечение, често и за съжаление без траен ефект. Накратко казано, дори и даден метод да помага в някаква степен, то това обикновено касае отделни индивиди, и не се отнася за общата популация. Допълнително, за нас бе голяма изненада, че повечето от мъжете, които ни посетиха, никога до момента не бяха споделяли проблема пряко с лекар, а основно бяха контактували с мъже с подобни проблеми, главно по интернет, въпреки, че при много от тях ПЕ датира от дълги години.

Като представители на сериозна медицинска институция ние се придържаме само към легалните, признати методи за лечение. Затова по-долу, ще се представим по един по-сериозен начин модерните методи за медикаментозно лечение на ПЕ, цитирайки статии публикувани само в сериозни медицински издания, от последните няколко години.

Постарали сме се накратко и по разбираем начин да представим новите научни разработки в областта, свързани с ПЕ.

В случая ще разгледаме ефекта на Dapoxetine – единственото одобрено за лечение на ПЕ лекарство до момента, както и ще споменем Tramadol HCL, върху който се работи усилено  и се очаква скоро да се бъде следващия медикамент, специално регистриран за лечение на ПЕ.

Dapoxetine

Интегриран анализ на две двойно-слепи, рандомизирани проучвания, включващи 1958 пациента с Dapoxetine 30мг. и 60 мг. приемани 1 и 3 часа преди полово сношение показват подобрено латентно време до настъпване на еякулация от 0,9 мин., 2.78 мин., и 3,32 мин., в зависимост от групата пациенти – респективно лекувани с плацебо, 30мг. и 60мг. Dapoxetine.  В зависимост от дозировката пациентите докладват и повишен еякулаторен контрол, 51% за 30мг. и 58% за 60мг. И при двете групи се наблюдава повишено задоволство от сексуланият акт, като 95% определят промяната като „малко по-добра”, „по-добра”, или „много по-добра”. [1,2]

Друго рандомизирано двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване, фаза 2 включващо 1238 мъже от САЩ и Канада, показва, че Dapoxetine редуцира персоналния стрес и трудностите, които мъжа изпитва преди провеждане на полово акт, свързани с ПЕ.[3]

Основните докладвани странични ефекти на Dapoxetine са гадене (8,7%-20.1%), диария (3.9%-6,8%), главоболие (5.9%-6.8%) и замаяност (3,0%-6.2%).[1,2]

През 2008г. Dapoxetine бе удобрен за употреба за лечение на ПЕ „при нужда” в седем европейски държави – Швеция, Австрия, Финландия, Германия, Испания, Италия и Португалия. Досега това е единственото лекарство одобрено за лечение на ПЕ в света.

Алфа-1 адренергични агонисти

Изследователи занимаващи се с проблема на ПЕ предполагат, че alpha-1 адренргичните агонисти terazosin и alfuzosin също биха имали роля при лечението на ПЕ. За незапознатите, това са лекарства които масово се изписват за лечение на възрастни мъже с  доброкачествена простатна хиперплазия. Тъй като все още проучванията са в ранна фаза, те не се препоръчват за лечение на заболяването. [4,5,6]

Tramadol HCL

Ново лекарство, на което се възлагат големи надежди за лечението на ПЕ е Трамадол хидрохлорид. Проучванията за най-подходящата дозировка на медикамента за лечение на  ПЕ вече са в последна фаза, като скоро най-вероятно ще започне да се предлага краен продукт на пазара.

Методът се състои в андренергична блокада предизвикана от медикамента, целяща да намали значително симпатикусовия тонус на семиналния тракт, като по този начин значително се удължи времето до настъпване на еякулация. Трамадолът е централно действащ аналгетичен агент, комбиниращ едновременно няколко свойоства – активация на опиоидните рецептори и блокиране на обратната резорбция на серотонина и норадреналина.

Двойно – сляпо, плацебо контролирано, с фиксирана доза проучване проведено от Safarinejad  и Hosseini през 2006г. за изследване на безопасността и ефикасността на Трамадол при мъже с ПЕ, установява, че средното латентно време до еякулация при мъжете приемащи Трамадол се увеличава от  19 сек. на 243 сек., сравнено с 21 сек. – 34сек. при тези приемащи плацебо. Средната седмична честота на сексуални актове се увеличава от 1.07 на 2.3 пъти при мъжете с трамадол, и от 1.1 пъти до 1.3 за тези на плацебо. Средния индекс за еректилна функция се увеличава от 10 на 14 за мъжете на трамадол, а при тези на плацебо от 11 намалява на 10 за 8 седмичен курс на лечение. Според авторите трамадол увеличава значително времето за настъпване на еякулация и сексуланото удоволствие, в сравнение с мъжете на плацебо. [7]

През 2008г. Salem и сътр. изследват ефективноста на трамадол като лекарство „при нужда” за лечение на ПЕ. Проучването е единично-сляпо, плацебо контролирано, кросоувър, мониторирано посредством часовник за период от 8 седмици. В резултатите си авторите посочват, че латентното време за еякулация се увеличава от 1.17 мин на 7,37 мин за пациентите на трмадол, сравнено с 2.01 +/- 0,71 мин., за тези на плацебо. Техният извод е, че трамадол има обещаващ ефект при лечението на бързата еякулация.  [8]

Автори на статията

Д-р Димитър Орманов

Д-р Васил Василев

e-mail: info@andrology-bg.org

Ключови думи: Трамадол, Дапоксетин, алфа-1 адренергични агонисти, лечение на  преждевременна еякулация, бърза еякулация

Използвана литература:

1. Pryor JL, Althof SE, Steidle C, Rosen RC, Hellstrom WJ, Shabsigh R, Shabsigh R, Miloslavsky M,

Kell S; Dapoxetine Study Group. Efficacy and tolerability of dapoxetine in treatment of premature

ejaculation: an integrated analysis of two double-blind, randomised controlled trials. Lancet

2006;368(9539):929-37.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16962882

2, Shabsigh R, Patrick DL, Rowland DL, Bull SA, Tesfaye F, Rothman M. Perceived control over

ejaculation is central to treatment benefit in men with premature ejaculation: results from phase III

trials with dapoxetine. BJU Int 2008;102(7):824-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18647300

3. Kaufman JM, Rosen RC, Mudumbi RV, Tesfaye F, Hashmonay R, Rivas D. Treatment benefit

of dapoxetine for premature ejaculation: results from a placebo-controlled phase III trial. BJU Int

2009;103(5):651-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19021601

4.  Hsieh JT, Chang HC, Law HS, Hsieh CH, Cheng JT. In vivo evaluation of serotonergic agents and

alpha-adrenergic blockers on premature ejaculation by inhibiting the seminal vesicle pressure

response to electrical nerve stimulation. Br J Urol 1998;82(2):237-40.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9722759

5.  Basar MM, Yilmaz E, Ferhat M, Basar H, Batislam E. Terazosin in the treatment of premature

ejaculation: a short-term follow-up. Int Urol Nephrol 2005;37(4):773-7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16362597

6. Cavallini G. Alpha-1 blockade pharmacotherapy in primitive psychogenic premature ejaculation

resistant to psychotherapy. Eur Urol 1995;28(2):126-30.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8529737

7. Safarinejad MR, Hosseini SY. Safety and efficacy of tramadol in the treatment of premature

ejaculation: a double-blind, placebo-controlled, fixed-dose, randomized study. J Clin

Psychopharmacol 2006;26(1):27-31.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16415702

8. Salem EA, Wilson SK, Bissada NK, Delk JR, Hellstrom WJ, Cleves MA. Tramadol HCL has promise in

on-demand use to treat premature ejaculation. J Sex Med 2008;5(1):188-93.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17362279