Трипер

Гонорея

Гонореята е една  от най-често срещащите се ППБ.  Тя засяга лигавицата на пикочния канал, шийката на матката, ректума, устата, гърлото и очите. И мъжете, и жените могат да бъдат носители на болестта, без да изпитват симптоми. Гонорея често се съчетава  с хламидиална инфекця при жените и НГУ при мъжете. Честота и разпространение Около 356000 души…